Solar Highways

Rijkswaterstaat heeft samen met projectpartner TNO (voorheen ECN part of TNO en SEAC) een duurzaam geluidscherm ontwikkeld dat verkeerslawaai tegenhoudt en tegelijkertijd energie opwekt. Het innovatieve scherm aan de oostzijde van de A50 in Uden bestaat uit zonnecellen die zowel via de voor- als achterzijde groene stroom opwekken.

 

Heijmans heeft het scherm ontworpen en is in de zomer van 2018 gestart met de bouw van het 400 meter lange scherm van vijf meter hoog. De bovenste 4 meters van het scherm bestaan uit tweezijdige zonnecellen. Solar Highways is sinds 6 december 2018 operationeel en aangesloten op het stroomnet. Tot 30 juni 2020 is de installatie als demonstratieproject gemonitord.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door LIFE-financiering van de Europese Unie via een subsidie van circa € 1,4 miljoen.

Monitoring energieopbrengst

Gedurende 18 maanden is de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm nauwkeurig gemeten en geëvalueerd door TNO. De energieopbrengst is gelijk is aan de meest positieve prognoses die vooraf waren gesteld. In 2019 heeft de installatie in totaal zo’n 203 MWh (megawattuur) opgewekt. Dat staat gelijk aan de energiebehoefte van ongeveer 60 huishoudens. Bekijk de actuele opbrengsten op de website met monitoringsresultaten.

Proefvakken

Ook zijn er proefvakken ingericht, elk met een eigen schoonmaakregime, om vast te stellen wat het effect van reiniging is op de energieopbrengsten. Met deze uitkomsten is een inschatting gemaakt van de onderhoudsbehoeften, energieprestaties, kosten en baten van Solar Highways, maar ook van eventuele soortgelijke zonnegeluidschermen in de toekomst.

Innovatie

De integratie van de tweezijdige zonnecellen in de geluidwerende constructie en de grootschalige toepassing in de praktijk is uniek en innovatief. Het scherm heeft een noord-zuid oriëntatie zodat het van twee zijden zonlicht kan opvangen. De ochtend- en middagzon worden daarbij optimaal benut.

Doelstellingen

Naast de praktische en financiële haalbaarheid om een geluidscherm te realiseren dat is opgebouwd uit constructie-elementen waarin tweezijdige zonnecellen zijn geïntegreerd, heeft het project als subdoelstellingen:

  • Demonstratie van de technische haalbaarheid voor de integratie van zonnecellen in gangbare en op brede schaal toepasbare constructie-elementen voor geluidschermen.
  • De ontwikkeling van een economisch haalbaar technisch en organisatorisch uitvoeringsmodel om in de toekomst breder te kunnen worden toegepast.
  • De ontwikkeling van een prototype met geïntegreerde tweezijdige zonnecellen.
  • Full scale demonstratie op een 400 meter lang traject.
  • De energieopbrengst en beheeraspecten gedurende een 18 maanden durende testperiode in de praktijk volgen.
  • Presenteren van een business case voor het scherm ten opzichte van de huidige praktijk.
  • Communicatie en verspreiding van de resultaten en toegevoegde waarde van geïntegreerde PV-modules.
  • Samenwerken met stakeholders.

Rijkswaterstaat: Duurzaam en innovatief

(Bij beelden van een geluidsscherm verschijnt: Rijkswaterstaat heeft een duurzaam geluidsscherm ontwikkeld dat verkeerslawaai tegenhoudt en tegelijkertijd energie opwekt. Solar Highways: A50 bij Uden. Duurzaam geluidsscherm. Geluidwerend én energieopwekkend.)

OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO

(Solar Highways is 400 meter lang en 5 meter hoog en bestaat uit 1.600 m² zonnepanelen. Het innovatieve geluidsscherm bestaat uit zonnepanelen die zowel via de voor- als achterzijde groene stroom opwekken.)

(Het volledig integreren van deze tweezijdige zonnecellen in een geluidsscherm op deze schaal is uniek, zowel in Nederland als daarbuiten.)

(Bij beelden van de constructie verschijnt: Heijmans is in de zomer van 2018 gestart met de bouw van het scherm. Na realisatie van de fundering en het frame werden eerst de betonelementen aangebracht. Daarna werden de 136 geluidswerende zonnepanelen gemonteerd.)

(Door het slimme modulaire systeem is het plaatsen en eventueel vervangen van de panelen relatief eenvoudig. Alle panelen zijn aan de achterzijde nauwkeurig voorzien van metalen lasnaden. De lasnaden zijn aan elkaar verbonden en lopen gebundeld naar een junctionbox.)

(Deze junctionboxes zijn aangesloten op een verzameldoos (optimizer) die zich in de aluminium regel van elk frame bevindt.)

(De zonne-energie wordt via kabels in het frame van het scherm naar een schakelkast met omvormers geleid. Via deze schakelkasten wordt de groene stroom naar het schakelstation geleid.)

(Een man schroeft enkele draden vast in de schakelkast.)

(Beeldtekst: Vanuit het schakelstation gaat de opgewekte groene stroom het landelijke energienet op. Sinds december 2018 wordt er groene stroom opgewekt. Tijdens het project Solar Highways wordt gedurende achttien maanden de energieopbrengst van het zonnegeluidsscherm nauwkeurig gemeten. Lokale groene stroom voor veertig tot zestig huishoudens.)

(Zo draagt Rijkswaterstaat samen met partners ECN part of TNO en SEAC op een innovatieve manier bij aan een duurzame toekomst.)

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.solarhighways.eu. Een productie van Rijkswaterstaat in samenwerking met: De logo’s van SEAC, ECN part of TNO en het Europese LIFE-programma. Copyright 2019.)