Partners

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rijkswaterstaat beschermt Nederland tegen hoogwater, zorgt voor schoon en voldoende water en werkt aan een bereikbaar Nederland. Daarbij staat de ontwikkeling van duurzame oplossingen centraal. Rijkswaterstaat werkt hiervoor samen met onder andere gemeenten, maatschappelijke partijen, bedrijven en kennisinstituten. Rijkswaterstaat is initiatiefnemer en opdrachtgever voor het project Solar Highways en is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project, de marktbenadering en de communicatie over het project.
 

ECN part of TNO

De ambitie van ECN part of TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. De energietransitie biedt het Nederlands bedrijfsleven ook de kans om voorop te lopen en hun innovatieve producten te exporteren en zo wereldwijd bij te dragen aan de energietransitie.
 
Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is het nodig de energietransitie te versnellen. De uitdaging is om de CO₂-emissies te laten dalen door duurzame energie versneld in te faseren en fossiele energie soepel uit te faseren, terwijl de energievoorziening veilig, beschikbaar en betaalbaar blijft. Tevens is energiebesparing een belangrijk middel. De energietransitie vereist grote technische en maatschappelijke omwentelingen in alle sectoren van de economie, bij overheden en bij burgers. Voor de transitie naar een energiehuishouding zonder CO₂-emissies zijn technische, sociale en beleidsinnovaties nodig.

 

De ambities van ECN part of TNO zijn geformuleerd in acht samenhangende innovatieprogramma’s die aansluiten bij de energieagenda en het Regeerakkoord:
•    Naar een overvloed aan zonnestroom
•    Naar grootschalige opwekking van windstroom
•    Naar een breed gedragen energietransitie
•    Naar een energie producerende gebouwde omgeving
•    Naar CO2-neutrale brand- en grondstoffen
•    Naar een CO2-neutrale industrie
•    Naar een duurzaam gebruik van de ondergrond
•    Naar een betrouwbaar duurzaam energiesysteem

 

SEAC

Het Solar Energy Application Centre (SEAC) is een onafhankelijke kennisinstelling, opgericht in 2012 op initiatief van ECN, TNO en Holland Solar. SEAC doet onderzoek naar zonne-energie systemen en applicaties, waaronder zowel fotovoltaïsche (PV) als zonnewarmte systemen. De technische expertise van SEAC is sterk gericht op drie onderzoeksgebieden: benchmarking, outdoor veldtesten en techno-financiële modellering van zonne-energie systemen en applicaties. Het werk van SEAC wordt versterkt door strategische samenwerkingsovereenkomsten met andere R&D-instituten zoals ECN part of TNO, Universiteit Utrecht en TU Eindhoven.
SEAC brengt voor Solar Highways de ontwikkelingen op de markt in kaart. Daarnaast berekent SEAC de kosten en opbrengsten en levert het bedrijf input voor de tenderstrategie. Tot achttien maanden na de bouw zal SEAC de energieopbrengst van Solar Highways monitoren.