Monitoring

Solar Highways is sinds 6 december 2018 operationeel en aangesloten op het stroomnet. Gedurende 18 maanden wordt de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm nauwkeurig gemeten door TNO. Er zijn enkele proefvakken ingericht, elk met een eigen schoonmaakregime, zodat kan worden vastgesteld wat het effect van reiniging is op de energieopbrengst.
De uitkomsten worden gebruikt om een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van mogelijke toekomstige zonnegeluidschermen. Tot 2020 wordt het systeem als demonstratieproject gemonitord.

 

Actuele energieopbrengst
Bekijk dagelijks de actuele opbrengsten op de website met monitoringsresultaten.