Solar Highways

Logo Life

Rijkswaterstaat heeft samen met projectpartner TNO (voorheen ECN part of TNO en SEAC) een duurzaam geluidscherm ontwikkeld dat verkeerslawaai tegenhoudt en tegelijkertijd energie opwekt. Het innovatieve scherm aan de oostzijde van de A50 in Uden bestaat uit zonnecellen die zowel via de voor- als achterzijde groene stroom opwekken.

 

Heijmans is in de zomer van 2018 gestart met de bouw van het 400 meter lange scherm. Solar Highways is sinds 6 december 2018 operationeel en aangesloten op het stroomnet. Tot 30 juni 2020 is de installatie als demonstratieproject gemonitord. Opdrachtnemer Heijmans was in deze testperiode verantwoordelijk voor de instandhouding en het beheer van het scherm.

 

Gedurende 18 maanden is de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm nauwkeurig gemeten en geëvalueerd door TNO. De energieopbrengst gelijk is aan de meest positieve prognoses die vooraf waren gesteld. In 2019 heeft de installatie in totaal zo’n 203 MWh (megawattuur) opgewekt. Hiermee kunnen jaarlijks ongeveer 60 huishoudens van stroom worden voorzien.

 

Ook zijn er proefvakken ingericht, elk met een eigen schoonmaakregime, zodat kan worden vastgesteld wat het effect van reiniging is op de energieopbrengsten. Met deze uitkomsten wordt een inschatting gemaakt van de onderhoudsbehoeften, energieprestaties, kosten en baten van Solar Highways, maar ook van eventuele soortgelijke zonnegeluidschermen in de toekomt. 

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door LIFE-financiering van de Europese Unie via een subsidie van circa € 1,4 miljoen.

Meer informatie

Nieuws