Solar Highways

Logo Life

Rijkswaterstaat heeft een duurzaam geluidscherm ontwikkeld dat verkeerslawaai tegenhoudt en tegelijkertijd energie opwekt. Het innovatieve scherm aan de oostzijde van de A50 in Uden bestaat uit zonnepanelen die zowel via de voor- als achterzijde groene stroom opwekken. Het project Solar Highways heeft van de Europese Commissie een LIFE-subsidie van circa € 1,4 miljoen ontvangen. Rijkswaterstaat voert dit project uit met partners ECN part of TNO en SEAC.

Heijmans is in de zomer van 2018 gestart met de bouw van het 400 meter lange scherm. Donderdag 6 december 2018 werd de eerste groene stroom opgewekt.

Nu Solar Highways groene stroom opwekt en aangesloten is op het stroomnet, wordt gedurende 18 maanden de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm nauwkeurig gemeten.

De uitkomsten worden gebruikt om een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van mogelijke toekomstige zonnegeluidschermen.

Solar Highways kan naar verwachting ongeveer 40 tot 60 huishoudens van lokale groene stroom voorzien.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door LIFE financiering van de Europese Unie

Meer informatie

Nieuws